Supply chain gaat steeds meer draaien om flexibiliteit en snelheid. Warehouses spelen hierbij een belangrijke rol en zouden net als de onze modulair gebouwd moeten worden. Meer tips, die wij met het ontwerp van ons warehouse ook hebben meegenomen, staan in onderstaand artikel van LogistiekProfs.nl:

In dit stuk zeven aanbevelingen waar u op dient te letten.

Het wordt er niet makkelijker op. De reactietijden vanuit het warehouse moeten verbeteren. Flexibel zijn en om kunnen gaan met een grote variteit aan SKU’s maakt het nog lastiger om een goede layout te bepalen. Wat vandaag werkt, is morgen mogelijk al weer achterhaald. Een standaard benadering, one size fits all, gaat niet meer werken. Toch zijn er een aantal zaken waar u rekening mee dient te houden.

1. Ken uw klant
Of liever: ken de markt en de processen van uw klant. Goede analyse van de processen, producten, product- en markteisen is een belangrijke voorwaarde voordat u aan de slag gaat. Ook is van belang dat u de overige partijen kent in de keten en wat hun rol en performance is. Hoe leveren ze aan? Kunnen zij makkelijk meebewegen of zijn ze vastgeroest in vaste leverpatronen en gebruik van type transport en SKU dragers?

2. Modulair bouwen
Kies voor een benadering waarbij modulair ontwerpen mogelijk is. Dit bied opties om flexibeler en schaalbaar te blijven. Kies daarbij voor multi tier oplossingen en pick oplossingen die uit te breiden te zijn.

3. Luister naar uw personeel
Naast de immense hoeveelheid informatie die vaak vanuit ERP of WMS systemen wordt gehaald, ligt essentiele informatie op de werkvloer. Tegen welke problemen lopen zijn aan? Zij weten goed welke SKU’s problemen opleveren en waar de picking problemen liggen. Door hun kennis naast uw data analyse te leggen krijgt u snel een goed en volledig inzicht in waar uw warehouse aan moet voldoen.

4. Let op toekomstige stromen
Met predictieve analyses kunt u tijdig nieuwe ontwikkelingen zien aankomen. Welke producten of productgroepen nemen toe of krimpen juist? Goede predictieve analyses kunnen ervoor zorgen dat u tijdig uw operatie kunt aanpassen. De nieuwste Warehouse Execution Software biedt steeds betere mogelijkheden op dit gebied. Beknibbel daar niet op. De tijd van Excel sheets voor beheer van uw warehouse en goederenstromen liggen achter U.

5. Maak keuzes
Probeer niet alle SKU’s op te nemen. Het proces wordt hierdoor onnodig complex en vooral duur. Let daarbij ook op wat de seizoens of incidentele producten zijn. De uitzonderingen moeten ook als zodanig behandeld worden. Richt u op de grotere structurele stromen die u wilt verwerken.

6. Bottlenecks
Uw output is zo groot als de capaciteit van uw voornaamste bottleneck. En elke warehouse manager kent zijn bottlenecks. Van fastmovers die niet goed bereikbaar zijn voor pickers of congestie van het interne verkeer. Ze zijn onvermijdelijk maar u kunt ze wel zo klein mogelijk maken. Tijdens het ontwerp van uw warehouse is het inzichtelijk hebben van uw bottlenecks dan ook van belang. Ontwerp verschillende scenario’s en laat deze doorrekenen. Kostbaar? Een slecht ontworpen warehouse kost u uiteindelijk meer.

7. Goede software
Naast de fysieke voorwaarden is de beschikking over een uptodate software van essentieel belang. Het moet in staat zijn goed om te kunnen gaan met multisite en multicustomer uitdagingen. De juiste realtime rapportages kunnen leveren maar ook in staat is om met uw bottlenecks om te gaan. Let ook op de comptabiliteit van uw materiaal en de software. U zult niet de eerste zijn die op het laatste moment erachter komt dat de terminals en het WMS niet goed samenwerken.

Een ander punt is daarbij het aantal wireless points in uw warehouse. Let op de maximale belasting per punt en dat u genoeg wireless points heeft. Te weinig points kan leiden tot verlies van informatie of congestie op uw digitale lijnen waardoor informatie langzamer verwerkt wordt.