Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, onderstaande voorwaarden van toepassing.
Hiervan is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.