Namens het hele team van JVB Logistics B.V.: bedankt! Een goede relatie is goud waard, daarom willen wij al onze relaties graag bedanken voor de fijne samenwerking van het afgelopen jaar.